Rot-avdrag

Vad är rotavdrag?

ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Rotavdraget är en form av skatteavdrag, eller skattesubvention, som du kan använda när du anlitar hantverkare för vissa typer av projekt i ditt hem. Precis som förkortningen hintar om, gäller rotavdraget för hantverksarbeten som gäller renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga bostäder. Du har alltså inte möjlighet att använda rotavdrag vid bygge av ny bostad. Exempel på arbeten som du kan använda rotavdraget på är renovering av kök, dörrar, golv, fönster och tak. Rotavdraget gäller också för byggnadsprojekt som balkong, platsbyggda bokhyllor och garderober, elinstallationer som vägguttag, strömbrytare och spotlights, målning och tapetsering samt vvs-arbeten som byte av dusch, toalett, blandare och tvättställ. Exempel på arbeten som däremot inte täcks av rotavdraget är putsa fönster, montering av fristående möbler, sätta ihop nyproducerad lägenhet, reparera vitvaror och projekt i gemensamma utrymmen såsom trapphus och förråd. Det finns också krav som du måste uppfylla för att ha rätt till rotavdrag.

Hur mycket är rotavdraget 2021?

När du anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i en bostad du äger, har du rätt att använda dig av rotavdraget. Rotavdraget ger dig rätt till avdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr. Rotavdraget gäller per person och år. Det innebär att två personer som tillsammans äger en bostad kan slå ihop sina rotavdrag och således dra av upp till 100 000 kr av arbetskostnaden för ett större renoveringsprojekt. Varje år nollställs ditt ROT-saldo, vilket innebär att du 2021 på nytt har 50 000 kr i rotavdrag att använda dig av.

Villkor för rotavdrag

• Du måste vara bosatt i Sverige alternativt betala skatt i Sverige på minst 90% av din sammanlagda inkomst.

• Du måste vara myndig vid beskattningsårets slut.

• Du måste äga bostaden där arbetet ska genomföras under den tidsperiod det utförs.

• För att skattereduktionen ska ingå i din skattedeklaration nästkommande år behöver betalningen av arbetet ske innan årsskiftet.